Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

     Het rekenkundig 
     gemiddelde

     Rekenen met geld

     Schaalberekening

Komma - breuk - decimaal - procent

%-rekenen

Wisselkoersen

Afronden

  Schaalberekening

 

            Schaal 1 : 10 betekent: alles is in werkelijkheid 10 keer zo groot als op de tekening.

   Drie berekeningen zijn hierbij belangrijk: 

   1 Als je de schaal moet berekenen moet je het volgende doen:

      De echte maten opschrijven in cm.

      De maat op de tekening opzoeken of meten.(in cm)

      De echte maat in cm delen door de maat op de tekening

  Voorbeeld:

  Echte maat                                Maat op de tekening                 Berekening                 Schaal

  3 m = 300   cm                            2 cm                                                  300 : 2 = 150                1 : 150

   2 Als je de echte maat moet berekenen.

      De schaal opzoeken
De maat op de tekening opzoeken of meten.(in cm)
De maat op de tekening
vermenigvuldigen met de schaal.

   Voorbeeld:

   Schaal                                          maat op de tekening              Berekening                 Echte maat

   1 : 100                                           3 cm                                               3 x 100                         300 cm = 3   m 

   3 Als je de maat op de tekening moet berekenen gaat het als volgt.

      De echte maat opzoeken en opschrijven in cm.
De schaal op de tekening opzoeken.
De echte maat in cm
delen door de schaal.

   Voorbeeld:

   Schaal                                            echte maat in cm                Berekening         Maat op de tekening

   1 : 100                                               8 m = 800 cm                        800 : 100              8 cm

 

   Je kunt alle schaalberekeningen terugbrengen naar 1 formule:

   Afmeting op de tekening in cm         X         de schaal         =         afmeting in het echt in cm

   Je vult de getallen die je weet in op de juiste plaats en je ziet meteen hoe je het ontbrekende getal kunt berekenen.

  Voorbeeld: schaal is 1 : 500,  lengte op de tekening is 4 cm.

   Invullen in de formule geeft dan:  4    X  500 = 2000 cm

   De echte lengte is dus 2000 cm = 20m

 

Wil je graag een hulpblad downloaden

Klik dan HIER voor de hulpblad over 'schaalberekening'

 

Video met extra uitleg

Klik dan HIER voor de instructievideo over 'schaalberekening'

 

Even oefenen

 

  Oefening 1 - Oefening 2- Oefening 3