Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

     Het rekenkundig 
     gemiddelde

     Rekenen met geld

     Schaalberekening

Komma - breuk - decimaal - procent

%-rekenen

Wisselkoersen

Afronden

 

 

 

 

 

 

  Afronden

      

Vandaag de dag wordt er meer afgerond dan je wel zou verwachten. In de winkel wordt er afgerond aan de kassa tot op 5 cent (0,05 euro), aan het tankstation staan de prijzen steeds vereld tot op 3 cijfers na de komma (..,000) maar we betalen tot op 2 cijfers (..,00)

 

Als je een getal wilt afronden op twee decimalen nauwkeurig, dus op twee cijfers achter de komma, dan kijk je naar de derde decimaal:

Is de derde decimaal een 0, 1, 2, 3, of 4, dan rond je af naar beneden.
Dus:

17,7834 => 17,78

0,67285 => 0,67

Is de derde decimaal een 5, 6, 7, 8, of 9, dan rond je af naar boven.
Dus:

12,7834 => 12,79

0,67914 => 0,68
 

 

OEFENINGEN

OEF 1  *  OEF 2  *   OEF 3    *   OEF 4   * OEF 5  *  OEF 6  *   OEF 7