Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Afronden

Rekenen

Komma - breuk - decimaal - procent

 

 

 

 

 

 

               
 
 

 

Lengte, massa, volume en inhoud

Inhoud
Is een voorwerp hol, zoals een glas dan noem je de ruimte in het voorwerp

de inhoud.

Het volume van een voorwerp bepaalt hoeveel er in kan. Voor inhoud

kun je dezelfde eenheid gebruiken als voor volume (m), maar wanneer

het over vloeistoffen gaat gebruiken we een andere inhoudsmaat: de

liter.

 

 

Volume
Wanneer je wilt weten hoe groot een voorwerp is, ga je het volume meten. Je meet dan hoeveel ruimte

het inneemt.

 

 

De eenheid van volume = kubieke meter (m)

Lengte
Wanneer je wil weten hoelang een voorwerp is meet je de lengte ervan.

 

Meeteenheid van lengte = meter (m)

Gewicht of massa
Bij wegen meet je hoe zwaar iets is. Bij natuurkunde noem je het gewicht de massa.

 

De eenheid van massa: gram = g

ONLINE OEFENINGEN

LENGTEMATEN

Oefening 1 en kies zelf het niveau (1-6)

Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 Oefening 5 Oefening 6 Oefening 7 Oefening 8 Oefening 9 Oefening 10 Oefening 11 Oefening 12 Oefening 13 Oefening 14 Oefening 15

.Oefening 13 en kies zelf het niveau (1-6) en het onderdeel (inhoudsmaten/lengtematen)

  

TAAK  Print uit