Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

     Het rekenkundig 
     gemiddelde

     Rekenen met geld

     Schaalberekening

Komma - breuk - decimaal - procent

%-rekenen

Wisselkoersen

Afronden

  Het (rekenkundig) gemiddelde

Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal.

Voorbeeld

Je hebt 6 pakken koffie gewogen.
De gewichten in gram zijn: 245, 255, 256, 249, 250 en 251.

Het gemiddelde is:

245 + 255 + 256 + 249 + 250 + 251

 = 251

6

 

 

 

EVEN OEFENEN

Oefening 1