Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

Komma - breuk - decimaal - procent

Wisselkoersen

Afronden

 

 

 

 

 

 

 

Grafieken

Wat is een grafiek

Een grafiek is een grafische voorstelling van cijfergegevens uit onderzoekingen, resultaten van metingen,
opiniepeilingen, .

Waarom een grafiek gebruiken?

Een grafische voorstelling is veel overzichtelijker dan een hele tabel met gegevens. Verder is dit de
geknipte manier om te laten zien dat er een evolutie zit in de cijfergegevens. Bovendien is het vrijwel
onmogelijk om in een tabel een evolutie of een verandering te ontdekken, terwijl die in een grafiek meestal
onmiddellijk opvalt.

Algemeen

Tijd en temperatuur zijn grootheden.
De temperatuur hangt af van het tijdstip op de dag: bij een zeker tijdstip hoort een bepaalde temperatuur.
De grafiek geeft het verband aan tussen de twee grootheden.

tijd staat op de horizontale as.
temperatuurstaat op de verticale as.

Je kunt het verloop van de grafiek beschrijven met de woorden: stijgen, dalen en constant.Deze grafiek laat zien:
's nachts daalt de temperatuur, maar vanaf ongeveer 6:00 uur 's morgens begint hij te stijgen. Dat gaat door tot ongeveer 16:00 uur en dan blijft hij even redelijk constant en vanaf 18:00 gaat hij snel dalen.

Grafieken lezen:

Je kunt uit deze grafiek aflezen wat de temperatuur om 7:00 uur was.

 • Zoek op de horizontale as 7:00 uur op.
 • Ga recht omhoog tot je bij de grafiek bent.
 • Lees op de verticale as de temperatuur af.
 • Je ziet dat het om 7:00 uur ongeveer 9 C was.

Grafieken tekenen:
Bij een tabel zoals deze kun je een grafiek tekenen.

tijd (uur)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

temperatuur (C)

6

4

3

5

7

11

15

20

24

19

16

12

7


 

De temperatuur hangt af van de tijd op de dag.
Dus komt temperatuur op de verticale as en tijd op de horizontale as.

 • Teken een assenstelsel. Zet bij de assen wat je
  meet (grootheid) en met welke maat (eenheid).
  Maak een geschikte indeling voor de assen.
  Teken de punten uit de tabel in de grafiek.
 • Verbind de punten door een vloeiende kromme,
  een curve.

 

 

 

 

 

 

Oefening 1 -Oefening 2