Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

     Het rekenkundig 
     gemiddelde

     Rekenen met geld

     Schaalberekening

Komma - breuk - decimaal - procent

%-rekenen

Wisselkoersen

Afronden

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oefeningen %-rekenen

      

Rekenen met procenten


 

 Wil je graag de 9 Instructiekaarten

over  rekenen met percenten downloaden

Klik dan HIER

 

Veel mensen vinden het rekenen met procenten maar moeilijk.
Op deze pagina proberen proberen we je daarbij met voorbeelden te helpen.

 Er werd het volgende afgesproken: een GEHEEL = 100 DELEN = 100%

 Stel dat je één pizza met 100 mensen zou moeten delen? Zou dat je honger stillen?

Waarschijnlijk past zo’n stuk pizza in je binnenzak, maar toch zeggen we:

 1 pizza = 100 delen = 100%

 Van alles wat
heel is zeggen we: het is 100%

Een halve pizza is is de helft of 1/2 van een volledige pizza.

 Dan is dus vragen om 50% van een hele pizza hetzelfde als vragen om een halve pizza.

 Doe dit maar niet in de pizzeria, vragen om 50% pizza: ik denk dat je dan nogal scheef bekeken zal worden!

 Een percentage van een bedrag

 Hoeveel is 8,2% van € 225?
 ***  8,2% betekent letterlijk 8,2 per honderd, als breuk is dat 8,2/100 en in decimalen is dat 0,082.

 >> Antwoord:  0,082× € 225 = € 18,45

*** 8,2% van een getal nemen betekent dat je 8,2/100 van dat getal neemt

Dus deel = /   je die € 225 eerst door 100 en vermenigvuldig je die daarna met 8,2

>> Antwoord: € 225 / 100 = 2,25 x 8,2 = € 18,45

 

 Verhogen met een percentage

 Wat krijg je als een bedrag van € 225 wordt verhoogd met 17,5% ?

 Eigenlijk kan je eerst 17,5% van € 225 moeten uitrekenen en dit dan optellen bij het beginbedrag, die € 225

 Dus :

 *** € 225 +( 0,175 x € 225 )                 

 Antwoord = € 264,38

*** OF deel = /   je die € 225 eerst door 100 en vermenigvuldig je die daarna met 117.5 (100 + 17,5)

>> Antwoord: € 225 / 100 = 2,25 x 117,5 = € 264,38

*** OF       1,175 x € 225  = € 264,38

 

 Verminderen met een percentage

 Wat krijg je als een bedrag van € 225 wordt verminderd met 30% ?

 Het lijkt op het voorbeeld hierboven, laten we het van naderbij bekijken

 Eigenlijk kan je eerst 30 % van € 225 moeten uitrekenen en dit dan aftrekken van het beginbedrag, € 225

 Dus :

*** € 225 -( 0,30 x € 225) 

 Antwoord = € 157,50

*** OF deel = /   je die € 225 eerst door 100 en vermenigvuldig je die daarna met 70 (100 -30 )

>> Antwoord: € 225 / 100 = 2,25 x 70 = € 157,50

*** OF 0,70 x € 225

Wil je graag een hulpblad downloaden

Klik dan HIER voor de hulpblad over '% rekenen'

 

Video met extra uitleg

Klik dan HIER voor de instructievideo over 'procentberekening'

 

Even oefenen

 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3