Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

De regel van 3

Lengte - massa - volume - inhoud

Grafieken

Omtrek - Oppervlakte

Rekenen

     Het rekenkundig 
     gemiddelde

     Rekenen met geld

     Schaalberekening

Komma - breuk - decimaal - procent

%-rekenen

Wisselkoersen

Afronden

 

 

 

 

 

 

  Formules omtrek en oppervlakte

 van vlakke figuren
 

De omtrek van een vlakke  figuur is de totale lengte van de buitenzijde. Simpel gezegd is het de afstand die je aflegt als over de rand rondom de figuur loopt. Ook de rand zelf wordt wel "omtrek" genoemd.
De omtrek van een tuin bepaalt hoe lang het hek is dat je er omheen kunt zetten.
 

De oppervlakte geeft aan hoe groot een vlakke  figuur is. Oppervlakte wordt ook wel grootte genoemd, met name
bij die van percelen (bouw)grond.

De SI-eenheid (= Internationale Standaard) van oppervlakte is de vierkante meter, mē.

Mocht je de formules niet goed kennen, hieronder vind je een overzicht:

 

Benaming Figuur Formule omtrek Formule oppervlakte
Driehoek O = som van de zijden S = b x h

                               2

Trapezium O = som van de zijden S = ( B+b) x h

                               2

Parallellogram O = 2 x (b + s) S = b x h
Ruit O = 4 x z S = D x d

                               2

Rechthoek O = 2 x (l + b) S = l x b
Vierkant O = 4 x z S = z2
Cirkel O = 2 x x r S = x r2
 

Even oefenenen:

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 Oefening 5 Oefening 6 Oefening 7  Oefening 8 Oefening 9  Oefening 10  Oefening 11

Ik kan de oppervlakte en omtrek van een tuin berekenen

Klik HIER en bereken de omtrek of oppervlakte, klik HIER voor een gemengde oefening

 

De cirkel, enkele vraagjes klik HIER

Oppervlakte berekenen; oefening klik HIER.

Omtrek en oppervlakte berekenen; oefening klik HIER.