Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

Werkwoorden

De vormen
De persoonsvorm

De gebiedende wijs
OTT
OVT

Het voltooid deelwoord VD
Het onvoltooid deelwoord
De infinitief

Engelse werkwoorden

Spelling

Grammatica

 

 

 

 

 

 

  De werkwoorden

      

        Theorie en oefeningen

        Kies een van de mogelijkheden in de linkerkantlijn