Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

Werkwoorden

THEORIE
De vormen
De persoonsvorm
OTT-OVT
Het voltooid deelwoord VD
Het onvoltooid deelwoord
De infinitief

Engelse werkwoorden

OEFENINGEN

Spelling

Grammatica

 

 

 

 

 

 

  De werkwoorden

      

        Theorie en oefeningen

        Kies een van de mogelijkheden in de linkerkantlijn