Wie zijn wij?

PAV 2de graad

PAV 3de
graad

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

Actua Flash

Actua Fiche

Actuaquiz

 

 

 

 

 

 

 

Wekelijkse actualiteit in de klas voor en door leerlingen

WAT WORDT ER VERWACHT?

Elke week houden 1 of 2 leerlingen een korte spreekoefening rond een belangrijk binnen- en buitenlands hoofdpunt uit het nieuws van de voorbije week.

Dit doe je aan de hand van een kort schriftelijk verslag en een spreekoefening van deze twee feiten.

Een kort schriftelijk verslag:

In te vullen op de ActuaFiche (n A4-bladzijde) en je zorgt voor een kopie voor alle medeleerlingen. Let op de spelling en de zinsbouw !

Dit bewaart iedereen in je eigen map onder actualiteit.

Je kan de digitale versie van dit word-doc ook downloaden op de site HIER

 

HOE : dit wordt afgegeven aan je medeleerlingen en de leerkracht

             Een korte samenvatting in EIGEN WOORDEN van de 2 artikels uit de krant
dus NIET letterlijk overnemen!

             Min. 3 of meer (moeilijke) woorden uit de 2 artikels + verklaring.

             Vermelding van de plaats van het buitenlands feit (+ land en hoofdstad)

             Geef voor beide artikels een antwoord op de 5 W's en H (waar, wat, wie, wanneer, waarom, hoe)

 

Een spreekoefening

Een goede voorbereiding is goud waard bij deze opdracht! Belangrijk hierbij is dat je er in slaagt om de informatie rond 1 gekozen artikel/onderwerp wat verder uit te diepen. De gevonden informatie breng je uitgeprint mee (=achtergrondinformatie)

Voor de spreekoefening zelf vertel je kort de 2 eigen samenvattingen en vertel je iets over de achtergrondinformatie.

Hiervoor gebruik je voor beide artikels en de achtergrondinformatie ENKEL een MINDMAP.
Klik op
HIER voor meer info over MINDMAPPING

HOE : dit wordt afgegeven aan de leerkracht

           De 2 originele krantenartikels

           De gevonden achtergrondinformatie.

           De 3 mindmaps

           1 kopij van het kort schriftelijk verslag (= hetzelfde als voor de medeleerlingen)

  Je let er ook op om steeds de plaats van de feiten aan te duiden op de wereldkaart die in de klas ophangt.

WANNEER :

           Geef de gekozen onderwerpen SAMEN met de gevonden achtergrondinformatie ten laatste 3 dagen voor de spreekbeurt door via email aan je leerkracht.

           De laatste les van de week gaan de spreekoefeningen door. STIPTHEID !

           Zorg dat je TIJDIG je ActuaFiche kopieert voor de medeleerlingen

           Zorg zelf voor het nodige beeldmateriaal (fotos, atlas, film(pjes) enz)

 

Veel succes !