Wie zijn wij?

PAV 2de
graad

PAV 3de
graad

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

 

 

Projecten 3BSO

Thema's 3BSO

Moderne media

Jongerencultuur

Verkeer en vervoer

Verslaving

 

 

 

 

 

 

 

  Verkeer en vervoer

      

      Bekijk onderstaande links

> Oefensites: 

 1) Oefenen op verkeersregels, voorrang, borden en situaties klik hier OEF1 - OEF2 - OEF3 - OEF4

 2) Surf naar volgende site: https://jpschreurs.classy.be/verkeer/index.html

    Klik in de linker kantlijn telkens op het pijktje naast de veschillende opties zoals fiets, te voet, ... (eindtermen NIET)

    Scroll daarna telkens wat naar beneden en maak telkens de oefeningen (staan in het blauw)
 
3) Oefenen op verkeersregels, voorrang, borden en situaties bij bromfietsers klik HIER

> Beeldfragmenten: 

 ... - 0:00

 

> Artikels: