Wie zijn wij?

PAV 3BSO

PAV 4BSO

Nederlands

Wiskunde

Actualiteit

Links

Leerkracht

Thema's 4BSO

Projecten 4BSO

Klaskrant
Kranten in de klas

Presentatie
Jongerencultuur

Jeugdboeken &
Gidsproject WOI

Wereld in brand

Kookproject
Voeding

Actua Fiche
Actualiteit

Milieu

Klaskrant
Zelf journalist


Voor de nieuwsgierigen, ziehier de klaskranten van 2010
Het 4BM1 gazetje
De 4BM2 Expesse
Het Belang van 4HB1

 

Schuilt er een journalist in jou?

Natuurlijk! Iedereen heeft iets leuks te vertellen!

 

Jij bent een deel van onze krantenredactie. Je leerkracht is hoofdredacteur en elk van jullie is verantwoordelijk voor een onderdeel van de krant.

 

Het is aan jou om, samen met je collega-journalisten, je pagina’s binnen de deadline klaar te krijgen!

 

En natuurlijk… een leuke krant te maken met sappig nieuws over jullie klas, leerkrachten en directie!

 

Aan het werk:

 

1) Redactieverdeling:
Eerst en vooral gaan we op zoek naar de verschillende onderdelen van de krant
Daarna verdelen we de krantenrubrieken onder de verschillende leerlingen in de klas, we werken in duo's
 

2) Brainstorm:
Met je co-journalist ga je nu na wat de dingen zijn waarover jullie zullen schrijven

Denk eraan: het nieuws dat je schrijft, gaat over je klas, leerkrachten en directie wat zij leuk vinden, wat er leeft, … 
Er zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden; namelijk jullie schrijven:

-         
in totaal minimum 2 blz. waarbij er binnen jouw rubriek:
     * min. 1 interview zelf wordt geschreven
     * min. 1 artikel over jezelf de school of de (mede)leerlingen gaat
     ° min. 1 bestaand krantenartikel volledig in je eigen woorden wordt herschreven (het origineel wordt afgegeven)
     ° min. 1 bestaand krantenartikel  wordt samengevat met de woorden uit de tekst (het origineel wordt afgegeven)
                  (Verklaring * en °: bij elk duo zorgen beide leerlingen elk voor 1 * en 1 °)
-         
met de gepaste lay-out (zoals een krant: koppen, inleiding, tekst, …)
-         
met foto’s of afbeeldingen
        -         
op een geanimeerde manier     
        -         
publiceerbaar nieuws: zoniet wordt het gecensureerd door de hoofdredacteur
                   TIPS:

                         - schrijf eerst alle ideeën op die jullie hebben
                         - herlees alle ideeën en schrap wat geen goed idee is.

 

3) Taakverdeling:
Verdeel nu wie welke ideeën jullie gaan uitwerken.

                TIPS:

                        - Help elkaar als de andere klem zit.
                        - Herlees je eigen werk regelmatig. Voldoet het aan de vraag?
                        - Maak goede afspraken onderling: wees duidelijk wat en tegen wanneer.

                        - Herlees alles om er de taalfuoten uit te halen. Jullie zijn beide verantwoordelijk voor jullie pagina’s

 

4) Verwerking:
Nu is het moment er: je kan alles op papier, of liever: op computer zetten!
Je gebruik MS Word om de teksten te verwerken, gebruik de toets F7 om de spelling te controleren
Door een goede lay-out zal jullie nieuws er onmiddellijk uitzien als een krant.

                TIPS:

                        - Sla geregeld de gevonden informatie of je teksten op je PC op !!!.
                        - Begin tijdig aan het verzamelen van je informatie als ook aan de verwerking ervan.
                        - Denk bij het schrijven van je artikel aan de 5 W’s en de H
                       
- Om je artikel aantrekkelijk te maken zorg je zelf voor foto’s

 

5) Redactievergadering
Tijdens de vergadering is het belangrijk een aantal dingen in het oog te houden, zodat de vergadering nuttig en snel verloopt, let op volgende zaken:

·       
De leerkracht is hoofdredacteur en leidt de vergadering
·       
Als er iemand aan het woord is zwijg je en luister je aandachtig.
·       
Wees actief betrokken, geef je mening als die gevraagd wordt
·       
Je houd je strikt aan het onderwerp
·       
Ga goed zitten (in een cirkel, een vierkant, een rechthoek) en ga zo zitten dat je iedereen ziet zitten en dat jij door iedereen gezien wordt.

  • Doe tijdens de vergadering niets anders
  • Geef zo veel mogelijk opbouwende kritiek
  • Je accepteert genomen besluiten.
  • Voer de afspraken uit zodat tijdens een volgende vergadering er verder gewerkt kan worden

 

6) Verzamelen van de artikels:
Jullie zorgen er zelf voor dat de gevraagde artikels op tijd (binnen de deadline) bij de hoofdredacteur geraken.
En dit digitaal: m.a.w. ofwel per mail, via de schoolserver of via een usb-stick.
De hoofdredacteur  zorgt op zijn beurt dat de artikels in de krant lay-out worden gestopt en hij zorgt ook voor de samensteling van de voorpagina.

 

HIERONDER ZULLEN DE MEESTERWERKEN BINNENKORT TE BEWONDEREN VALLEN

 

 

Online voorbereidende ICT-oefeningen:

hoe pak je een interview aan
Hoe vind je informatie in de bibliotheek
Zoeken informatie op het internet
contact opnemen (deel 1)
contact opnemen (deel 2)
contact opnemen (deel 3)
informatie verwerken deel 1
informatie verwerken deel 2
verwerken van teksten 1
verwerken van teksten 2
verwerken van teksten 3
verslagen schrijven: de stappen
verslagen schrijven: de volgorde